- English - Ukrainian
Dzvin PublishersOsvita Foundation

MPUE Projects

MPUE Projects

Проекти MPUE

Проекти MPUE

Manitoba Parents for Ukrainian Education supports special projects that celebrate milestones in our English-Ukrainian Bilingual Program and larger Ukrainian Community. Over the years, MPUE has worked to coordinate a number of inter-school projects which have included concerts, recording projects, art projects, a documentary and archival project, just to name a few. We are pleased to share information about these special projects.

Організація “Батьки Манітоби задля української освіти” підтримують спеціальні проекти, які святкують визначальні події в нашій Англо-українській двомовній програмі та українській громаді в цілому. Протягом багатьох років MPUE працював над координацією різниx міжшкільних проектів, які включали концерти, звукозаписні проекти, арт-проекти, документальний та архівний проект, і це лише декілька із них. Ми раді поділитися інформацією про ці спеціальні проекти.

40th Anniversary Documentary


“Language, Culture, Community – 40 Years of Manitoba’s Ukrainian Bilingual Program”. This project was initiated in celebration of the 40th year of the English-Ukrainian Bilingual Program in Manitoba. The documentary delves into the educational benefits of language learning, the importance of community and creation of global citizens, founders of the EUBP and right to language, multigenerational appeal of the program and Manitoba Parents for Ukrainian Education and the Osvita Foundation’s continued support the EUBP.

Документальний фільм про 40-річчя програми


“Мова, культура, громада – 40 років українській двомовній програмі Манітоби”. Цей проект був ініційований задля святкування сорокаріччя англо-української двомовної програми в Манітобі. Документальний фільм поглиблюється в освітні переваги вивчення мов, важливість спільноти та створення “глобальних” громадян. Розповідає про засновників EUBP та право на мову, а також містить звернення від багатьох поколінь, що працювали задля створення програми “Батьки Манітоби задля української освіти” й постійну підтримку зі сторони Фонду Освіта.

200 Years of Taras Shevchenko Art Panel

In 2014, as recognition and celebration of 200 years since Shevchenko’s birth, MPUE engaged 5 Artists to lead an art project that would span all grade levels throughout the 12 English Ukrainian Bilingual Program (EUBP) schools in Manitoba. Students worked under the guidance of the commissioned artists to collaborate and create a child’s interpretation of Taras Shevchenko’s significant contributions to Ukrainian cultural identity. The children were asked to base their images on the 3 different themes:

  • Kindergarten to Grade 2/3 – Taras Shevchenko’s Birthplace
  • Grade 3 to 5/6 – An Illustration Based on Taras Shevchenko’s Writings
  • Grade 6 to 8/9 – What Taras Shevchenko Stood For

The artist worked with the individual schools, students and teachers and expressed the work in the fabric based medium of their choice. It is our hope that this opportunity for artistic expression by the children has reinforced their understanding of Taras Shevchenko as an important influence on Ukrainian culture.

200 років мистецької панелі Тараса Шевченка

У 2014 році, з нагоди визнання та відзначення 200 років від дня народження Тараса Шевченка, MPUE залучила 5 художників до керівництва мистецьким проектом, який охоплював всі шкільні рівні в 12 школах англо-української двомовної програми (EUBP) в Манітобі. Студенти працювали під керівництвом уповноважених художників над створенням дитячої інтерпретації важливого внеску Тараса Шевченка в українську культурну ідентичність. Дітям було запропоновано базувати свої зображення на 3-x різних темах:

  • Учні від дитячого садок до 2/3 класу – батьківщина Тараса Шевченка
  • Учні 3 – 5/6 класів – ілюстрація на основі творів Тараса Шевченка
  • Учні 6 – 8/9 класів – за що боровся Тарас Шевченко

Художники працювали із окремими школами, учнями та викладачами та виконали витвори на тканині спираючись на свій вибір. Ми сподіваємось, що ця можливість художнього самовираження дітей посилила їхнє розуміння впливу творчості та особистості Тараса Григоровича Шевченка на українську культуру.

Manitoba Parents for Ukrainian Education

200-1215 Henderson Hwy,
Winnipeg, MB R2G 1L8

P: (204) 942-5405
F: (204) 942-5412
E: mpueinc@mpue.ca

Follow us:

Translate:

Our Sponsors