- English - Ukrainian
Dzvin PublishersOsvita FoundationDonations

About MPUE

About MPUE

Про MPUE

Про MPUE

To ensure that the Ukrainian language endures and flourishes, Manitoba Parents for Ukrainian Education (MPUE) is dedicated to promoting, enhancing and expanding the English-Ukrainian Bilingual Program (EUBP) in Manitoba

MPUE is a non-profit, volunteer organization consisting of parents of EUBP students and community members who work together to support the needs of the program. MPUE works closely with school administrators and teachers and continues to organize inter-school EUBP field trips at each grade level, beginning in grade 4.

MPUE promotes the EUBP through advertising, community outreach and organizing children’s activities at community events, such as Folklorama Ukraine-Kyiv Pavilion, Canada’s National Ukrainian Festival,  Winnipeg Santa Parade and the Dauphin Kings Ukrainian Night.

MPUE supports families by advocating for their needs to access to the English-Ukrainian Bilingual Program.

Щоб упевнитися, що українська мова тримається і процвітає, організація “Батьківський Комітет Сприяння Українській Мові в Манітобі” (БКСУММ) присвятила себе пропагуванню, покращенню та розширенню англо-української двомовної програми (EUBP) у Манітобі.

MPUE – це неприбуткова, волонтерська організація, що складається з батьків учнів EUBP та членів громади, які спільно працюють задля підтримки потреб програми. БКСУММ тісно співпрацює зі шкільними адміністраторами та вчителями, а також продовжує організовувати міжшкільні EUBP виїзні екскурсії на кожному шкільному рівні, починаючи з 4-го класу.

MPUE просуває EUBP за допомогою реклами, просвітницької роботи та організації дитячої діяльності на громадських заходах, таких як “Фольклорама Україна-Київський павільйон”, Національний український фестиваль у Канаді, Парад Санта Клаусів у Вінніпезі та xокейна гра Українська ніч “Дофінівські королі”.

MPUE підтримує сім’ї, виступаючи за їхні потреби у доступі до англо-української двомовної програми.

Mission Statement

Mission Statement

Гасло місії

Гасло місії

The Manitoba Parents for Ukrainian Education (MPUE) is an organization dedicated to the promotion, enhancement and expansion of the English-Ukrainian Bilingual Program (EUBP) in Manitoba. MPUE is the umbrella organization which provides support for the parent organizations associated with each of the schools providing the English-Ukrainian Bilingual Program.

 “Батьківський Комітет Сприяння Українській Мові в Манітобі” (БКСУММ) – це організація, що займається просуванням, розширенням та розповсюдженням англо-української двомовної програми (EUBP) у Манітобі. MPUE – це парасолькова організація, яка надає підтримку головним організаціям, пов’язаним із кожною школою з англо-українською двомовною програмою.

Board of Directors

Board of Directors

Рада директорів

Рада директорів

Executive Members

Paulette Monita – President
vacant – Vice President External
Lisa Maximiuk – Vice President Internal
Pat Bugera Krawchuk – Secretary
Jonathon Weber – Treasurer

Члени виконавчої влади

Полет Моніта – президент
 – віце-президент із зовнішніх питань
Ліза Максимюк – віце-президент із внутрішніх справ
Пет Бугера Кравчук – секретар
Джонатан Вебер – казначей

Standing Committee Chairs

Preschool Representative

Public Relations & Recruitment

Advertising & Communications 

Translation Specialist

Members at Large

Stu Baron        Lesia Drul     Karen Johntson 

Amanda Leschyshyn         Tanya Nowalski 

Karen Rauliuk            Clint Remarchuk      

Annette Stasiuk   

      Голови постійної комісії

Представник дошкільниx закладів

Зв’язки з громадськістю та підбір персоналу

Реклама та комунікації

Фахівець з перекладів

Інші члени

Стю Барон     Леся Друл         Карен Джонстон

Аманда Лещишин          Таня Новальський

Карен Ралюк           Клінт Ремарчук

Аннет Стасюк