- English - Українська
Dzvin PublishersOsvita FoundationDonations

Summer 2021 Staff

Персонал літа 2021 року

Tyler Buternowsky

This summer MPUE is thrilled to have the opportunity to hire summer students!! We would love to celebrate and acknowledge them for all the hard work they have done for us! The below are some questions we asked Tyler and a bit of background on what she is doing for us!

The first to be introduced is Tyler Buternowsky. She is a Ralph Brown alumna of the English Ukrainian Bilingual Program (EUBP). While she graduated a number of years ago, she still keeps herself involved in the Ukrainian community. This is Tyler’s second summer with MPUE and we couldn’t be more proud of the young adult that she has become. Some of the work that Tyler has done are: participated on the 2021 Graduating Parade Committee, prepared the office to be moved to it’s new location and took on a scanning project that was years in the making! Her position is funded in part by Canada Summer Jobs and the Osvita Foundation.

Q – What do you like to do when you are not working for MPUE?
A – In my spare time I like to work on little projects such as modeling, reading, Ukrainian Dancing, taking fun side classes and working out.
Q – What is your passion in life?
A – I am very passionate about my Ukrainian culture and language, as well as modelling, fashion, skincare, health, friendships, creativity and self love.
Q – If you could have any pet in the world what would it be?
A – If any pet was available for me to have a puppy is number one because I’ve always loved them, other I love is a white horse or an exotic pink peacock!

“Thank you for everyone who worked with me this summer. I love being a part of the team.” – Tyler Buternowsky

Тайлер Бутерновська

Цього літа MPUE в захваті від можливості взяти на роботу студентів !! Ми хотіли б відсвяткувати і віддячити їм за всю важку роботу, яку вони зробили для нас! Нижче наведені деякі запитання, які ми задали Тайлер, і трохи довідки про те, що вона робить для нас!

Першим буде представлена Тайлер Бутерновська. Вона є випускницею Ральфа Брауна англо-української двомовної програми (EUBP). Незважаючи на те, що вона закінчила навчання кілька років тому, вона продовжує брати участь в українській громаді. Це друге літо Тайлера з MPUE, і ми пишаємося тим, якою дорослою вона стала. Дещо з того, що зробила Тайлер: взяла участь у Комітеті випускних парадів 2021 року, підготувала офіс до переїзду на нове місце та взялася за проект сканування, який розроблявся роками! Її посаду частково фінансують Canada Summer Jobs та Фонд «Освіта».

З – Що ви любите робити, коли не працюєте в MPUE?
В – У вільний час мені подобається працювати над маленькими проектами, такими як моделювання, читання, українські танці, відвідувати веселі паралельні заняття та тренуватися.
З – Яка ваша життєва пристрасть?
В – Я дуже захоплена своєю українською культурою та мовою, а також моделюванням, доглядом за шкірою, здоров’ям, дружбою, творчістю та любов’ю до себе.
З – Якби ви могли завести будь-яку тварину світу, якою б вона була?
В – Якщо у мене була можливість завести домашню тварину, то це було б цуценя, це номер один, тому що я завжди їх любила. Інші тварини, яких я люблю, це білий кінь або екзотичний рожевий павич!

«Дякую всім, хто працював зі мною цього літа. Я люблю бути частиною команди ». – Тайлер Бутерновська

Miranda Moroz

MPUE is so very excited to have Miranda back to work on more video projects that we have! Our friendship with Miranda goes back to 2019 when she worked on the English Ukrainian Billingual 40th Anniversary documentary project. This project is completed and can be viewed on our website.

Miranda Moroz is a storyteller from Treaty 1 Territory, based in Winnipeg, Manitoba. It’s Miranda’s ability to tell a story that has made her a valuable asset to MPUE’s mission to promote the EUBP.

Miranda graduated from the University of Winnipeg with a Bachelor of Arts in Theatre & Film. She has a background working for non-profit organizations in arts and culture, managing projects including independent films, theatrical productions and film festivals.

In the spring and summer Miranda will be working on video’s that promote our very special Petrusia Perih. Two of those video’s are already up on our website. And two more are coming! Her position is funded by Canada Summer Jobs, Urban Green Team and the Osvita Foundation.

Here are some questions asked of Miranda:

Q – What do you like to do when you are not working for MPUE:
A – When I’m not working for MPUE I enjoy time out at the cottage with my family and partner, along with my dogs Phoebe, Nushi and Norman. I also enjoy spending time participating in social activities with my friends telling stories in tabletop roleplaying games like Dungeons and Dragons, playing video games and writing original stories and poetry.

Q – What is your passion in life?
A – My passion in life is storytelling. Since I was little I have been telling stories in the form of prose writing and media content like music videos and similar mediums. Since attending University for my Bachelor of Arts in Theatre and Film, I enjoy taking on independent contracts that allow me to expand my comfort zone in a variety of ways.

Q – If you could have any pet in the world what would it be?
A – If I could have any pet in the world I would still choose my current pets, Phoebe, Nushi, Norman and my kitty Cloudy.

Міранда Мороз

MPUE дуже раді, що Міранда повернулася працювати над більшістю наших відеопроектів! Наша дружба з Мірандою бере початок у 2019 році, коли вона працювала над документальним проектом «Сорокаріччя англійсько-української двомовної програми». Цей проект завершено і його можна переглянути на нашому веб-сайті.

Міранда має здатність розповісти історію, саме ця здатність зробила її цінним активом місії MPUE щодо популяризації EUBP.

Міранда закінчила Університет Вінніпегу зі ступенем бакалавра мистецтв театру та кіно. Вона має досвід роботи в некомерційних організаціях у галузі мистецтва та культури, керує проектами, включаючи незалежні фільми, театральними постановками та кінофестивалями.

Навесні та влітку Міранда буде працювати над відеороликами, які рекламують нашу особливу Петрусю Періг. Два з цих відео вже є на нашому веб-сайті. І ще два скоро з’являться! Її посаду фінансують Canada Summer Jobs, Urban Green Team та Фонд Освіта.

Ось кілька запитань до Міранди:

З – Що ви любите робити, коли не працюєте в MPUE:
В – Коли я не працюю в MPUE, мені подобається проводити час на дачі з сім’єю та партнером, разом із собаками Фібі, Нуші та Норманом. Мені також подобається проводити час із друзями в суспільних заходах, розповідаючи історії в настільних рольових іграх, таких як Підземелля та Дракони, граючи у відеоігри та пишучи оригінальні історії та вірші.

З – Яка ваша життєва пристрасть?
В – Моя життєва пристрасть – це розповідання історій. З малих років я розповідаю історії у прозі та медіаконтенті, такому як музичні кліпи та подібні засоби. Після навчання в університеті для отримання ступеня бакалавра мистецтв театру та кіно, я із задоволенням укладаю незалежні контракти, які дозволяють мені розширювати зону комфорту різними способами.

З – Якби ви могли завести будь-яку тварину світу, якою б вона була?
В – Якби я могла мати будь-якого домашнього улюбленця, я все одно вибрала б своїх нинішніх домашніх улюбленців, Фібі, Нуші, Нормана та моє кошеня Клауді.

Oksana Denisenko

The final student that MPUE would like to introduce is Oksana Denisenko. She is an English Ukrainian Bilingual Program alumna of Springfield Heights and Chief Peguis Middle School. This is the first time that Oksana has been part of the MPUE family and based on the compassion she has brought to the tasks she was assigned we are sure that Oksana will be part of the MPUE family for a long time. Oksana’s position this summer was Administrative Coordinator. Over the summer MPUE needed to move to a new office space. One of the tasks assigned to Oksana was to organize the new office space and unpack the items brought from the old space. Other tasks assigned to Oksana was taking an inventory of the Dzvin books, development of craft ideas and preparation of school resources. Her position is funded in part by the Province of
Manitoba Urban Green Team and the Osvita Foundation.

The following questions were asked of Oksana so that we could get to know her a bit better:

Q – What do you like to do when you are not working for MPUE?
A – When I am not working for MPUE. I like to dance, I have been dancing since I was 3 years old. At the RWB, I have a passion for Ballet. I feel it’s a very delicate and calm style of dance. It takes a lot of self discipline. But I believe it makes me stronger, and that’s why I love what I do.

Q – What is your passion in life?
A – My passion in life is to care for people. Whether that means being there for someone on a rough day. Or, Just asking if they are ok.

Q – If you could have any pet in the world what would it be?
A – If I could have any pet, It would probably be a cat. They are so soft and cuddly and will make you always feel better!

Also wanted us to know that “The person that inspires me is my Baba. She battled MS (Multiple Sclerosis) for years. Despite the pain and immobility, she always had a smile on her face. She continues to inspire me everyday since her passing.”

Оксана Денисенко

Останній студент, якого MPUE хотіла б представити, – це Оксана Денисенко. Вона є випускницею англо-української двомовної програми Springfield Heights and Chief Peguis Middle School. Це перший випадок, коли Оксана була частиною сім’ї MPUE, і, виходячи зі жалю, який вона проявила до виконання покладених на неї завдань, ми впевнені, що Оксана тривалий час буде частиною сім’ї MPUE. Цього літа Оксана займала посаду адміністративного координатора. Протягом літа MPUE потрібно було переїхати до нового офісного приміщення. Одним із завдань, покладених на Оксану, було організувати нове офісне приміщення та розпакувати речі, привезені зі старого простору. Іншими завданнями, покладеним на Оксану, були: інвентаризація книг Дзвіна, розробка ремісничих ідей та підготовка шкільних ресурсів. Її посаду частково фінансують Зелена команда міських провінцій Манітоба та Фонд «Освіта».

Щоб ми могли трохи краще з нею познайомитися, Оксані були задані наступні питання:

З – Що ви любите робити, коли не працюєте в MPUE?

В – Коли я не працюю в MPUE, я люблю танцювати. Я танцюю з 3 років у RWB (Royal Winnipeg Ballet). Я захоплена балетом. Я відчуваю, що це дуже делікатний і спокійний стиль танцю. Потрібна велика самодисципліна. Але я вважаю, що це робить мене сильнішою, і тому я люблю те, що роблю.

З – Яка ваша життєва пристрасть?

В – Моя життєва пристрасть – турбота про людей. Це означає бути з кимось у важкий день, або просто запитати, чи все в людини в порядку.

З – Якби у вас була будь-яка домашня тварина світу, хто б це був?

В – Якби я могла мати якусь домашню тварину, це, напевно, був би кіт. Вони такі м’які і приємні, і вони завжди допомагають почувати себе краще!

Також Оксана хотіла, щоб ми знали, що людина, яка її надихає, – це її бабуся. Вона роками боролася з MS (розсіяним склерозом). Незважаючи на біль і нерухомість, вона завжди мала посмішку на обличчі. Вона продовжує надихати Оксану щодня з моменту її смерті.