- English - Ukrainian
Dzvin PublishersOsvita FoundationDonations

MPUE Organized Trips and Events

MPUE Organized Trips and Events

Організовані екскурсії та заходи MPUE

Організовані екскурсії та заходи MPUE

Based on the COVID-19 Pandemic and keeping the health and safety of everyone as a priority, each of the trips and events outlined below have been cancelled for the balance of the 2020/2021 school year.

We appreciate your understanding.
Please take care of yourselves.

Manitoba Parents for Ukrainian Education believes it is important that students in the EUBP have an opportunity to understand there is a larger world outside of the walls of their schools and experience first hand being part of a larger community. To support this, MPUE organizes inter-school EUBP field trips at each grade level, beginning in grade 4. Students annually have a chance to meet EUBP peers from across the Province, contributing to the enhancement of the Program.

Організація “Батьки Манітоби задля української освіти” вважають важливим, щоб учні в EUBP мали можливість зрозуміти, що існує більший світ поза стінами їхніх шкіл, і отримання власного досвіду є частиною великої громади. Щоб підтримати це, MPUE організовує міжшкільні екскурсії EUBP на кожному шкільному рівні, починаючи з 4 класу. Учні щорічно мають можливість зустрітися з однолітками EUBP з усієї провінції, сприяючи вдосконаленню Програми.

MPUE Inter-School Trips

Grade 4 – Visit to the Leo Mol Sculpture Gardens and Multi-Cultural Experience


Designed specifically for grade 4 English-Ukrainian Bilingual students, this event provides the students with an opportunity to understand and appreciate the works of Ukrainian Artist, Leo Mol. The day includes a visit to a different cultural centre each year, where the hosts share their dance, history, art, food and other unique aspects of their culture.


Grade 5 Legislature Visit


This fieldtrip coincides with the grade 5 curriculum dealing with Manitoba’s history. The students will spend the day at the Legislature, learn about our Provincial Government building, explore the statues on the grounds, and meet some Manitoba leaders of Ukrainian descent.


Grade 6 Language and Culture Camp


English Ukrainian Bilingual students, from around the province, spend 3 days learning and experiencing Ukrainian language, culture and experience presentations from different faculties at the University of Manitoba, opening their eyes to what future opportunities are out there. The students also get to grow their friendships with their EUBP peers from across the Province while staying together St. Andrew’s College.


Grade 7 – Human Rights, Holodomor and Indigenous Experience


Grade 7 students will have the opportunity to visit the Canadian Museum for Human Rights to learn about the Holodomor and explore Indigenous history at the Forks.  MPUE also strives to coordinate a visit for EUBP students when the Holodomor National Awareness Tour – Mobile Classroom visits Manitoba.


Grade 8 – Venture to Vegreville


Grade 8 English-Ukrainian Bilingual students, have the opportunity to take a 4-day trip to Saskatchewan and Alberta to visit Ukrainian-Canadian attractions and meet with fellow Manitoba EUBP students while learning about the culture and celebrating their time in the program.

Міжшкільні екскурсії MPUE

4-й клас – Відвідування Саду скульптур імені Лео Мола та мультикультурний досвід


Розроблений спеціально для учнів 4-го класу англо-української двомовної школи, цей захід надає учням можливість зрозуміти та оцінити твори українського художника Леоніда Молодожаніна (Лео Мол). Прогулянка включає в себе відвідування різниx культурниx центрів, де господарі діляться своїми історією, танцями, мистецтвом, їжею та іншими унікальними аспектами своєї культури.


5-й клас – Візит до законодавчого органу влади


Ця екскурсія співпадає з навчальною програмою 5-го класу, яка стосується історії Манітоби. Учні проведуть день у Законодавчому будинку, дізнаються про будівлю нашого провінційного уряду, дослідять статуї та зустрінуться з деякими лідерами Манітоби українського походження.


6-й клас – Табір мови та культури


Учні Англо-українські двомовної програми з усієї провінції проводять 3 дні, вивчаючи та практикуючи українську мову. Відвідують культурні заxоди різних факультетів Університету Манітоби, пізнаючи майбутні можливості для себе. Учні також можуть налагодити дружні стосунки зі своїми однолітками EUBP з усієї провінції під час табору у коледжі Св. Андрія.


7-й клас – Права людини, Голодомор та досвід корінних народів


Учні 7-го класу матимуть можливість відвідати Канадський музей прав людини на Форксі, щоб дізнатися про Голодомор та вивчити історію корінних народів. MPUE також прагне скоординувати візит учнів EUBP до Пересувного музею Голодомору, коли він відвідує Манітобу.


8-й клас – Екскурсія до Вегревіля


Учні 8-го класу англо-української двомовної програми мають можливість здійснити 4-денну поїздку до Саскачевану та Альберти, відвідати українсько-канадські визначні пам’ятки та познайомитись з іншими учнями програми EUBP під час ознайомлення з культурою та святкування завершення своєї участі у програмі.

MPUE Events

Graduation & Family Celebration

English-Ukrainian Bilingual students and their families, gather to celebrate together as each school year ends. MPUE provides a special gift to the students who are graduating from the EUBP program offered at their schools. It is yet another opportunity to build community with EUBP students and families from across the Province.


Winnipeg Santa Claus Parade


English-Ukrainian Bilingual students and their families have an opportunity to participate by walking in the parade or riding on the MPUE Snow Queen Float in the annual Winnipeg Santa Claus Parade. The event is televised locally, and did you know our beloved Snow Queen Float was part of a movie shot in Winnipeg?

MPUE події

Випускні та сімейні свята

Учні англо-української двомовної програми та їхні сім’ї святкують разом закінчення кожного навчального року. MPUE надає спеціальні подарунок учням, які закінчують програму EUBP. Це ще одна можливість створити спільноту із учнями та сім’ями EUBP з усієї провінції.


Парад Санта Клаусів Вінніпега


Учні англо-українські двомовні програми та їхні родини мають можливість взяти участь, прогулявшись парадом або катаючись на санях Снігової Королеви у рамках щорічного Параду Санта Клауса у Вінніпегу . Подія транслюється на місцевому рівні. А чи знаєте ви, що наша улюблена платформа Снігова Королева була частиною фільму, знятого у Вінніпезі?

School-Based EUBP Events

EUBP Parent Organization associated with each of the Program Schools together with EUBP teachers go the extra mile to support enhanced cultural celebrations and events within individual school communities. Student enrolled in the EUBP have special celebrations to look forward to that include:

Christmas and Easter Celebrations


The various schools celebrate these special days with cultural events and hands-on activities such as making braided bread or designing pysanky, allowing students to learn about Ukrainian traditions.


Zabavas and Malankas

English Ukrainian Bilingual students and their families plan and join the fun at traditional Zabavas and Malanka celebrations.

Події EUBP на базі школи

Батьківська організація EUBP у кожній школі разом з вчителями EUBP додатково підтримують та розповсюджують культурні заходи у межах окремих шкільних громад. Учні, які зараховані до EUBP відзначають такі особливі свята як:

Різдво та Великдень


Різні школи відзначають ці особливі дні культурними та практичними заходами, такими як виготовлення плетеного хліба (Паски) чи розпис писанок, що дозволяє учням дізнатися про українські традиції.


Забави та Маланки

Учні англо-української двомовної програми та їхні сім’ї приєднуються до традиційниx розваг Забав та святкуванні Маланки.