- English - Українська
Dzvin PublishersOsvita FoundationDonations

2023 Kindergarten Registration

Ukrainian Language Education – Kindergarten Registration

Are you interested in registering your child for kindergarten at an English-Ukrainian Bilingual Program (EUBP) school?

Registration for September 2023 is underway!

English-Ukrainian Bilingual Program schools have begun registering new students for the upcoming school year. In previous years, MPUE would inform families about in-school kindergarten information sessions. At these in-person events, families would visit the schools and meet the teachers and school administrators.

The dates and formats of this year’s sessions are developed by each school, but to help families find out more about what an EUBP school has to offer, MPUE is pleased to share videos of Petrusia Perih visiting the English-Ukrainian Bilingual Programs.  To view Petrusia Videos visit our Projects page.

 Frequently Asked Questions

Which schools offer Kindergarten with the English-Ukrainian Bilingual Program?
Dauphin – Smith Jackson School (Mountain View School Division)
Winnipeg – RF Morrison School (Seven Oaks School Division)
Winnipeg – Prince Edward School (River East-Transcona School Division)
Winnipeg – Ralph Brown School (Winnipeg School Division)
Oak Bank – Oakbank Elementary School (Sunrise School Division)
East Selkirk – Happy Thought School (Lord Selkirk School Division)

How do I know which English-Ukrainian Bilingual Program school my child can attend?
The English-Ukrainian Bilingual Program Kindergarten is offered at 6 different schools within 6 different School Divisions across the Province. The school which offers EUBP programming within your school division would become your catchment school, based on your enrolment in this language program.

I am interested in having my child attend an English-Ukrainian Bilingual Program school that is not located in my School Division, what do I do?
You can complete a Schools of Choice application. This is done by contacting the School Principal and School Division to discuss the process (see the contact information below).

Is my child eligible for bussing?
Transportation policies and bussing eligibility will vary by School Divisions. Contact the school division transportation department to enquire (see the contact information below).

Is child care available?
Many English-Ukrainian Bilingual Program schools have independent licensed child care facilities that serves the school community (see contact information below).

How much Ukrainian is taught each day?
In the English-Ukrainian Bilingual Program, up to 50 percent of instruction is taught in Ukrainian.

Do I need to speak Ukrainian? Will I need to speak Ukrainian at home with my child?
No prior experience of Ukrainian language is necessary. Families do not need to be of Ukrainian descent, or speak Ukrainian at home for children to succeed in the program.

Who are the Program’s teachers?
The teachers within the English-Ukrainian Bilingual Program are professionals dedicated to providing children with the best education. Each of them is fluent in Ukrainian and English.

What sort of activities will my child participate in at school?
English-Ukrainian Bilingual Program students get to take part in many special cultural activities and events that are unique to the Ukrainian bilingual program.

Are there any additional fees for the English-Ukrainian Bilingual Program?
There are no additional fees for your children to take part in the EUBP.

What are some of the benefits of taking part in the English-Ukrainian Bilingual Program?
Learning another language – particularly among younger children – can help your child with listening skills, improve cognitive abilities, enhance communication skills in their first language, and develop a deeper understanding of culture. In addition to English and Ukrainian instruction, EUBP students will learn French beginning in grade 4.

Participating English-Ukrainian Bilingual Program Schools

The schools that offer EUBP kindergarten registration are below. Please feel free to contact the schools and their School Divisions for additional information.

Dauphin

Mountain View School Division –

Kindergarten Open House – Tuesday, March 21, 2023 at 7:00pm

RSVP to confirm your attendance at 204-638-3134.

Smith Jackson School – 204-638-3134
MVSD Transportation – 204-638-3001
Childcare facilities:
Dauphin Ukrainian Nursery School And Smith Jackson Kids Club – 204-638-0892

Winnipeg

River East / Transcona School Division – Registration begins March 1, 2023!
Prince Edward School – 204-667-5727
RETSD Transportation – 204-669-0202
Watch a video about language learning.
Childcare facilities:  Little Voyageurs – Prince Edward Site – 204-233-4442

Seven Oaks School Division – Registration begins February 27, 2023!
Shkola R.F. Morrison School – 204-338-7804
Seven Oaks Transportation – 204-338-7051
Childcare facilities:
Seven Oaks Sadok – 204-995-7614
Seven Oaks Child Daycare – 204-632-3691 

Winnipeg School Division

Kindergarten to Grade 8 English-Ukrainian Bilingual Program – Virtual Open House via MS Teams

Thursday, February 23, 2023  starting at 6:30 to 7:30 pm

Please call (204-589-7355) or email (ralphbrown@wsd1.org) the school office to receive a confirmation email with link to the virtual open house.   
Ralph Brown School – 204-589-7355
WSD Transportation – 204-789-0452
Watch a video about being bilingual!
Childcare facilities: Machray Day Nursery – 204-589-4347

Oakbank

Sunrise School Division – Registration is now on!
Oak Bank Elementary School – 204-444-2473
Sunrise SD Transportation – 1-866-824-9545
Childcare facilities:
Oakbank Kids Korner – 204-444-2644

East Selkirk

Lord Selkirk School DivisionRegistration is now on!

EUBP Kindergarten Open House & Information Evening

Tuesday March 21 -6:30 pm
Happy Thought School – 204-482-4521
LSSD Transportation – 204-785-7311
Childcare facilities:
Hand In Hand Daycare – 204-482-9448

Освіта українською мовою – Реєстрація в дитячий садок

Ви зацікавлені в тому, щоб записати свою дитину в дитячий садок (нульовий клас) до школи з англо-українською двомовною програмою (EUBP)?

 

Реєстрація на вересень 2022 року триває!

Школи з англо-українською двомовною програмою розпочали реєстрацію нових учнів на майбутній навчальний рік. У попередні роки  батьківський комітет сприяння українській мові в Манітобі (MPUE) інформував сім’ї про проведення інформаційних сесій у шкільних садках. На цих особистих заходах сім’ї відвідували школи та зустрічалися з вчителями та адміністрацією школи.

Дати та формати цьогорічних занять розробляє кожна школа, але щоб допомогти сім’ям дізнатися більше про те, що може запропонувати школа з EUBP, MPUE радий ділитися відео Петрусі Періг, яка відвідує англо-українські двомовні програми. Щоб переглянути відео Петрусі, відвідайте нашу сторінку Проекти.

 

Типові запитання

 

Які школи пропонують дитячий садок за англо-українською двомовною програмою?

Школа Дофін – Сміт Джексон (Шкільний відділ Маунтін-В’ю)
Вінніпег – Школа Моррісон RF (Шкільний відділ Seven Oaks)
Школа Вінніпег – Принца Едварда (Шкільний відділ River East-Transcona)
Школа Вінніпега – Ральфа Брауна (Шкільний відділ Вінніпега)
Oak Bank – початкова школа Oakbank (Sunrise School Division)
Східний Селкірк – Happy Thought School (Шкільний відділ лорда Селкірка)

Як дізнатися, яку школу з англо-українською двомовною програмою може відвідувати моя дитина?

Англо-українська двомовна програма дитячого садка пропонується в 6 різних школах у 6 різних шкільних відділах по всій провінції. Школа, яка пропонує програму EUBP у вашому шкільному відділі, стане вашою загальною школою, залежно від вашого зарахування на цю двомовну програму.

Я зацікавлений у тому, щоб моя дитина відвідувала школу з англо-українською двомовною програмою, яка не знаходиться у моєму шкільному відділі, що мені робити?

Ви можете заповнити заявку Schools of Choice. Це можна зробити, зв’язавшись з директором школи та шкільним відділом, щоб обговорити процес (див. контактну інформацію нижче).

Чи має моя дитина право їздити автобусом?

Транспортна політика та право на користування автобусами залежать від шкільних відділів. Зв’яжіться з транспортним відділом шкільного відділу, щоб отримати запит (див. контактну інформацію нижче).

Чи доступний догляд за дитиною (Day care)?

Багато шкіл за англійсько-українською двомовною програмою мають незалежні ліцензовані заклади догляду за дітьми (day care), які обслуговують шкільну спільноту (див. контактну інформацію нижче).

Яку кількість української мови вивчають щодня?

В англо-українській двомовній програмі до 50 відсотків навчання ведеться українською.

Чи потрібно говорити українською? Чи потрібно мені вдома з дитиною говорити українською?

Попередній досвід володіння українською мовою не потрібен. Щоб діти мали успіх у програмі, не обов’язково мати українське походження або говорити вдома українською.

Хто є викладачами Програми?

Викладачі Англо-української двомовної програми – професіонали, які прагнуть дати дітям найкращу освіту. Кожен із них вільно володіє українською та англійською мовами.

У яких заходах моя дитина буде приймати участь у школі?

Студенти англо-української двомовної програми можуть приймати участь у багатьох особливих культурних заходах та подіях, які є унікальними для української двомовної програми.

Чи є додаткові грошові збори за англо-українську двомовну програму?

За участь у EUBP не стягують додаткових зборів.

Які переваги участі в англо-українській двомовній програмі?

Вивчення іншої мови – особливо серед дітей молодшого віку – може допомогти вашій дитині навчитися слухати, покращити когнітивні здібності, розвинути навички спілкування рідною мовою та розвинути глибше розуміння культури. Окрім викладання англійської та української мови, учні EUBP вивчатимуть французьку мову, починаючи з 4 класу.

 

Учасники шкіл англійсько-української двомовної програми

Нижче наведено школи, які пропонують реєстрацію в дитячих садках EUBP. Будь ласка, не соромтеся звертатися до шкіл та їх шкільних відділів для отримання додаткової інформації.

Дофін

Шкільний відділ Маунтін-В’ю – реєстрація 21 квітня 2022 року
Школа Сміта Джексона – 204-638-3134
Шкільні перевезення MVSD – 204-638-3001
Дитячі заклади:
Український дитячий садок Dauphin та дитячий клуб Smith Jackson – 204-638-0892

Вінніпег

Шкільний відділ River East/Transcona – реєстрація триває!
Школа принца Едварда – 204-667-5727
Шкільні перевезення RETSD – 204-669-0202
Перегляньте відео про вивчення мови.
Заклади по догляду за дітьми: Little Voyageurs – Prince Edward Site – 204-233-4442

Шкільний відділ Seven Oaks – реєстрація триває!
Школа Р.Ф. Моррісон – 204-338-7804
Шкільні перевезення Seven Oaks – 204-338-7051
Заклади по догляду за дітьми:
Садок (Sadok) Seven Oaks – 204-995-7614
Дитячий садок (day care) Seven Oaks – 204-632-3691

Шкільний відділ Вінніпега – реєстрація триває!
Школа Ральфа Брауна – 204-589-7355
Шкільні перевезення WSD – 204-789-0452
Перегляньте відео про двомовність!
Заклади по догляду за дітьми: дитячий садок Махрай – 204-589-4347

Oakbank

Шкільний відділ Sunrise – реєстрація триває!
Початкова школа Oak Bank – 204-444-2473
Шкільні перевезення Sunrise SD – 1-866-824-9545
Дитячі заклади: Oakbank Kids Korner – 204-444-2644

Східний Селкірк

Шкільний відділ лорда Селкірка – реєстрація триває!
Школа Happy Thought  – 204-482-4521
Шкільні перевезення LSSD – 204-785-7311
Дитячі заклади:
Дитячий садок Hand In Hand – 204-482-9448